Genita Family
 
 
 

 Language / Språk

 DIS Norge
DIS-Norge er norges største forening for slektsforskere, med nær 9.000 medlemmer. Foreningens formål er å skape et landsomfattende forum for slekts- og personhistorie hvor databehandling og Internett brukes som hjelpemiddel, spre kunnskap om dette og for øvrig stimulere til slektsforskning i Norge.

 Digitalarkivet
Digitalarkivet er den viktigste kilden til informasjon om dine forfedre. Her finnes folketellinger, kirkebøker, emigrasjonsprotokoller etc.

Logg inn på Genita Family
 
 
  E-post: 
  Passord: 
  
 
Ny bruker / Glemt passord
- Skriv inn din E-post adresse - trykk 'Logg inn'
- Passordet blir sendt til din E-post adresse
- Skriv inn passordet - trykk 'Logg inn'
 
E-post med passord blir ikke tilsendt
- Kontroller om du har skrevet riktig E-post adresse
- Vent noen sekunder til .....